Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σχετικά

Το ΚΤΕΟ Λακωνίας  - Αρκαδίας αποτελεί το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό ΚΤΕΟ στο Ν. Λακωνίας που ξεκίνησε τη λειτουργία του από το 2005, καλύπτοντας όλες τις προβλεπόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Είναι εφοδιασμένο με όλα τα νόμιμα έγγραφα τα οποία σε συνδυασμό με  το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του και τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό που διαθέτει,  πιστοποιούν την αξιόπιστη λειτουργία του και εγκυρότητα των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου ( Δ.Τ.Ε. ).

Στο χώρο του ΚΤΕΟ Λακωνίας – Αρκαδίας είναι εγκατεστημένες δύο αυτόματες γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων και ελαφρών φορτηγών ≤3,5 τόνων ενώ το 2011 ο φορέας πραγματοποίησε επέκταση των δραστηριοτήτων του που αφορά τον τεχνικό έλεγχο βαρέων οχημάτων ( Απρίλιος 2011) και δικύκλων μοτοσικλετών ( Ιούλιος 2011).

 

Φιλοσοφία


 

Το ΚΤΕΟ Λακωνίας  - Αρκαδίας γνωρίζοντας την αξία και την ανάγκη για ποιοτικό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων  ορίζει σαν βασικές  πτυχές φιλοσοφίας του τα εξής:

 •     Σεβασμό στην ασφάλεια και το χρόνο του πολίτη
 •     Προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος
 •     Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του


 

Στόχοι


 

Με κοινή επιδίωξη τη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας η Διοίκηση του ΚΤΕΟ Λακωνίας  - Αρκαδίας σε συνεργασία με το σύνολο του προσωπικού του θέτει στόχους βελτίωσης που αφορούν :
 •     τη συνεχή και αδιάλειπτη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του κοινού
 •     την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 •     τον αξιόπιστο και αμερόληπτο τεχνικό έλεγχο
 •     τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων
 •     την έγκαιρη ενημέρωση διεξαγωγής του προβλεπόμενου τεχνικού ελέγχου
 •     τη δημιουργία αισθήματος σιγουριάς, ασφάλειας και χαράς

Προσωπικό

Η ικανότητα και η επάρκεια του προσωπικού που εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες αποδεικνύεται μέσα από τη μόρφωση, την εκπαίδευση, τη σχετική εμπειρία και τη συνεχή επιμόρφωση του τόσο από εξωτερικούς φορείς όσο και εσωτερικά.

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015

Το πεδίο δραστηριοτήτων και ικανότητας του ΚΤΕΟ Λακωνίας-Αρκαδίας που αφορά την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου οχημάτων συμμορφώνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Το Πιστοποιητικό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας χορηγείται από Ιδιωτικό Φορέα Πιστοποίησης μετά από έλεγχο ομάδας αξιολόγησης, που πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο στις εγκαταστάσεις του Κ.Τ.Ε.Ο., ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η ικανότητα διενέργειας τεχνικών ελέγχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015.
Κατα την διαδικασία πιστοποίησης ελέγχονται  τα έγγραφα νομιμοποίησης του Φορέα, το ελεγκτικό προσωπικό κατά τη διενέργεια ελέγχου οχημάτων, ο τρόπος και η διαδικασία έκδοσης Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) καθώς και οι Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

  View Service