ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αρχικός τεχνικός έλεγχος   αφορά οχήματα που περνούν για πρώτη φορά ΚΤΕΟ και διενεργείται 4 χρόνια από την ακριβή ημερομηνία πρώτης αδείας τους (-21 ημέρες, + 7 ημέρες), όπως αυτή αναγράφεται στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος   αφορά οχήματα που έχουν περάσει τουλάχιστον μια φορά ΚΤΕΟ στο παρελθόν και έκτοτε διενεργείται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (-21 ημέρες, + 7 ημέρες), όπως αυτή αναγράφεται στο Δ.Τ.Ε.

Εκούσιος τεχνικός έλεγχο   διενεργείται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη και προτείνεται στις εξής περιπτώσεις:

 •     Πριν από την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
 •     Πριν από ένα ταξίδι
 •     Μετά από ένα ατύχημα    


Ο Εκούσιος έλεγχος πιστοποιεί την καλή λειτουργία του οχήματος και πραγματοποιείται σε επιλεκτικά σημεία. Μετά την ολοκλήρωσή του, ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.), το οποίο όμως δεν έχει ισχύ σε καμία κρατική αρχή.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη διενέργεια του Τεχνικού Ελέγχου είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 •     Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 •     Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.), από προηγούμενο έλεγχο, όταν πρόκειται για περιοδικό έλεγχο
 •     Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Κατηγορία οχήματος

Αρχικός

Περιοδικός

Ταξί  (ΕΔΧ)

1 χρόνο μετά την ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας

1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου

Ανάριθμα

ο έλεγχος είναι πάντα αρχικός

 

Εκπαιδευτικά

ειδικός έλεγχος κατά την ένταξη στο έργο της εκπαίδευσης

1 χρόνο μετά από την ημερομηνία διενέργειας του προηγούμενου ελέγχου

 

Επιπλέον Δικαιολογητικά

Ταξί

Βεβαίωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος( τσιπάκι)

Ανάριθμα

Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου ή Πιστοποιητικό από ΟΔΔΥ

Εκπαιδευτικά

Την άδεια λειτουργίας της σχολής

Τη βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία ποδοπλήκτρων( μόνο στον αρχικό έλεγχο)

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Στα υγραεριοκίνητα οχήματα

Διενεργείται Ειδικός Έλεγχος Εγκατάστασης Εξοπλισμού υγραεριοκίνησης (ανεξάρτητα εάν το Δ.Τ.Ε. του οχήματος είναι σε ισχύ) ώστε να δηλωθεί το υγραέριο σαν καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται μια φορά μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης είναι:  

 •     Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάστασης του Συστήματος Υγραερίου.
 •     Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία διενέργειας του ειδικού ελέγχου.
 •     Δήλωση Συμμόρφωσης ότι πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίωνΠροαιρετικά

 •     Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Συνεργείου – Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 •     Υπουργικές αποφάσεις με τους αριθμούς έγκρισης του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG)
 •     Σχέδια Εγκατάστασης

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

  View Service