ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Πλέον, όταν ένα όχημα υποβάλλεται σε αρχικό ή περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και έλεγχο καυσαερίων, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ( Δ.Τ.Ε.) που εκδίδεται ,επέχει θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) με χρονική ισχύ ίση με αυτή της Κάρτας ( ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος)

Ισχύς Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων

  • Επιβατικά, μικρά φορτηγά ≤ 3.5τόνων και εκπαιδευτικά: η Κ.Ε.Κ. ισχύει για 1 χρόνο
  • Εξαίρεση αποτελούν τα Ταξί (Ε.Δ.Χ.) όπου υποχρεούνται να ανανεώνουν την Κ.Ε.Κ. κάθε 6 μήνες.
  • Βαρέα Οχήματα – Λεωφορεία: η Κ.Ε.Κ. ισχύει για 6 μήνες

logo
12o ΧΛΜ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ
ikteolakonias@gmail.com

Follow Us:

Income Tax Planning

    View Service